Her er noen av våre forslag til turer som kan bestilles. Vi skreddersyr gjerne en vandring tilpasset deres gruppe. I tillegg til turer i selve Tønsberg by kan vi blant annet tilby guidede turer i Færder Nasjonalpark og busstur med guide i øvrige deler av Vestfold. 

 

Tur 1

Haugar og Haugating
Gravhaugene, kunstmuseet og Villa Møllebakken

VFTG Viking0906 024Varighet 1 ½ -2 timer.

Tingsted, statusmarkering og mulige gravhauger fra tidlig vikingtid. Hva som befinner seg under torg, jord, leire, kull og kraftige steinkonstruksjoner vet vi ikke. Stemmer Snorres beretning om de to haugene?

Haugar Kunstmuseum, tidligere sjømannsskole, er en imponerende telgsteinsbygning utsmykket med greskinspirerte karyatider.

Villa Møllebakken var opprinnelig skipsredervilla, senere bibliotek fra 1946 til 1992. I dag rommer villaen mange stilarter. Hoved fasaden er særlig tiltalende.

 

Tur 2

DAGLIGLIV I MIDDELALDEREN – 
den var ikke bare mørk, slik mytene sier. For det var på denne tida bykulturen vokste fram og urbaniseringen startet.

Varighet: 1 ½ time.

Vi vandrer i Tønsbergs middelaldergater og får høre hvordan vanlige mennesker levde omgitt av kirker, klostre, garnison og kongsgård. Hvordan bodde folk, hva arbeidet kvinner og menn med, hva spiste de og hvordan var de var kledd? Hva med opplæring, sykdom og hygiene?

Middelaldersamfunnet var strengt regulert, men de største begrensningene lå trolig i forskjellene mellom fattige og rike, mellom «Østkant» og «Vestkant».

Fritidssysler manglet heller ikke, ikke helt forskjellige fra dagens.

 

Tur 3

VANDRING VED VERDENS ENDE -
spektakulær natur, rullesteinsmorener, blankskurte svaberg og storslagen utsikt.

Varighet: 1 – 4 timer, etter ønske/avtale.

Fra vippefyret har du en gedigen utsikt fra sydspissen av Hvasser i nordøst til Færder fyr, Kosterøyene, Rauerøyene, Svenner fyr og Tønsberg Tønde i vest. Vi kan besøke Torås Fort, og høre om spennende militærhistorie fra Napoleonstiden til slutten av den kalde krigen.

Her kan vi også se den restaurerte optiske telegrafen, som spilte en stor og viktig rolle under Napoleonskrigen. Lær om Moutmarka og Færder Nasjonalpark, og selvfølgelig juvelen i dette unike området – Verdens Ende, Tjøme kommunes Tusenårssted.

TønsbergGuidene skreddersyr vandringene etter kundens ønske.

Tur 4

FÆRDER NASJONALPARK –
Båttur i Norges flotteste nasjonalpark mellom 200 øyer i ytre Oslofjord. Øygruppa Bolærne, det tidligere fortet, har mange spennende kulturminner og flott skjærgårdsnatur.

Varighet: 2 – 5 timer, etter ønske/avtale.

Skjærgården utenfor Nøtterøy og Tjøme har fått endret status og er omdøpt til Færder Nasjonalpark for å …”bevare et større naturområde med representative økosystemer ved kysten i Ytre Oslofjord med særlig vekt på landskap, naturtyper, arter og geologiske forekomster på land og i sjø og som er uten tyngre naturinngrep”. Øyene Store Færder og Lille Færder og det fredede Færder fyr ligger innenfor nasjonalparken. Den ble offisielt åpnet

23. august 2013 av daværende barne- og likestillingsminister, Inga Marte Thorkildsen.

På Verdens Ende er det bygget et Nasjonalparksenter og ny restaurant. Se tur 3.

 

Tur 5

Tønsberg havn
Rusletur langs bryggene i gamle og nye bydeler

Varighet 1 ½ timer.

Snorre skrev at Tønsberg var kjøpstad under Harald Hårfagre. Vi skal høre om kjøpstaden, vikingbyen, middelalderbyen og hansabyen, «ishavsbyen», sjøfartsbyen og hvalfangstbyen med eget skipsbyggeri. Wilh. Wilhelmsen – Norges største rederi, ble etablert her.

Turen kombineres gjerne med besøk i Sjøfartshistorisk Senter.

 

Tur 6

Svend Foyn
Vi vandrer i fotefarene til gründeren, kapitalisten, misjonæren og Tønsberg patrioten Svend Foyn.

Varighet 1 ½ timer.

Svend ble farløs som fireåring og ble sterkt preget av sin fromme, nøysomme, flittige og viljesterke mor. Han var intet skolelys, men lykkes godt til sjøs. Etter tilbakegang i selfangsten deltok han i utviklingen av granatharpunen og oppnådde monopol i 10 år. Han regnes som grunnleggeren av moderne hvalfangst.

Han var en krevende arbeidsgiver, men bygde Tønsbergs første arbeiderboliger. Han hadde et stort religiøst og sosialt engasjement.

 

Tur 7

Tønsbergs middelalderkirker
Tønsberg hadde sju kirker og to klostre og en befolkning mellom ett og to tusen innbyggere.

Varighet 1 ½ timer.

Vi vandrer til de steder der kirkene og klostrene preget bybildet. Kirkene hadde ulike funksjoner og hadde mange oppgaver i tillegg til sjelesorg. Den katolske kirken hadde stor innflytelse på folks dagligliv. Viktige historiske avtaler ble inngått i kirkene.

Tom Ludwigsen guidet rekordmange gjennoms byens bakgårderFoto: Per Gilding

Tur 8

SLOTTSFJELLET –
byfolkets hage og rekreasjonsområde, med panoramautsikt og historisk sus.

Meyer_may052Varighet: 1 ½ time.

Folk fra alle kanter av landet trekker til Slottsfjellet når de kommer til Norges eldste by. Bli med oss på en vandring her oppe i ruinparken og lær om mer om Norges sommerhovedstad. Opplev den fantastiske utsikten over byen, skjærgården og land- områdene  rundt.

 

Tur 9

Nordbyen, Vestfoldtunet og Slottsfjellet

Varighet 1 ½ – 2 timer.

Nordbyen består av en lang gate med Tønsbergs eldste sammenhengende trehusbebyggelse. Vi blir kjent med husenes og beboernes historie. Vi ser den gamle jernbanestasjonen og tunellen, (nå rv. 308), der togene måtte rygge tilbake.  Fra Korten har vi utsikt over Ramsar området Ilene. 

Vestfoldtunet med bygninger tilbake til 1400tallet er en del av Slottsfjellsmuseet og viser landsens byggeskikk fra ulike deler av Vestfold opp gjennom tidene.

Turen fortsetter over Slottsfjellet tilbake til sentrum.

 

Tur 10

GREVSKAPET JARLSBERG –  SETT FRA SYKKELSETET -
Grevestien, Nordbyen, husmannsplassen Holmen, ramsarområdet Ilene våtmarkssystem, Gullkronene og Jarlsberg Hovedgård.

Varighet: 1 ½ – 2 timer.

 

Vi starter på Honnørbrygga i Tønsberg, hvor Grevestien begynner. Vi sykler forbi Tønsbergs eldste hus, Bentegården fra ca 1690, gjennom idylliske Nordbyen og ut til den gamle husmannsplassen Holmen i Ilene våtmarksområde/naturreservat. Herfra har vi god oversikt over åkrene til Jarlsberg. Turen går forbi Farmandshaugen der Bjørn Farmand ifølge sagaen ble gravlagt på 900-tallet. Videre sykler vi gjennom Gullkronene naturreservat, som er kjent for sin edelløvskog. Her ligger familiegravstedet til Wedel Jarlsberg. Vi passerer Jarlsberg Hovedgård og sykler forbi Sem kirke, hvor Harald Gille gikk jernbyrd for å bevise sitt kongelige opphav. Vi fortsetter opp Tomsbakken, hvor vi ser flere av husmannsplassene som hørte til grevskapet. I Greveskogen ligger fire vakre dammer som ble gravd ut av Engebret Soot, for å forsyne Tønsberg med vann.

Turen avsluttes på Brygga.

 

Se også våre Bussturer